This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

2011. június 30., csütörtök

Lélek és lélek közötti kommunikáció - meditációs gyakorlatHelyezkedj el kényelmesen. Hunyd le a szemed. Vedd magad körül fényoszlopod ragyogásával. Természetesen már ott van, szelíden körbefog téged. Észrevetted? Mindig ott fénylik körülötted. Amikor arra kérlek, hogy „helyezd magad köré", valójában nem vagyok pontos. Tehát helyesebb volna az mondanom: „Tudatosítsd magadban fényoszlopod jelenlétét." Lábaid alatt összefonódik a Föld szívével, fejed felett pedig a Forrás fényességébe hatol. Hatalmas, ragyogó, sértetlen. Minden oldalról körbeveszi testedet. Lásd magad, amint lefelé tartasz a pompázatos lépcsősoron fejed középpontjából egyenesen szíved centrumába. Szíved csarnoka azt a nagyszerű helyet jeleníti meg, amely minden gyakorlatunk kiindulópontjául szolgál, minthogy a Mindenséghez fűződő kapcsolódási pontot képviseli. Tégy most egy határozott, világos és félreérthetetlen kijelentést, meghatározva a személyt, akivel kommunikációs kapcsolatot szándékozol teremteni, s jelöld meg a célt is, amit elérni kívánsz. 

Amikor ezzel elkészültél, vond össze Éned minden megnyilvánulási formáját lelked energiáinak fényébe. Rendkívül fontos, hogy kapcsolódásod a lélekkel biztos lábakon álljon. Azt javaslom, lásd magad önnön lelked fényességébe áradni, s burkolózz be ragyogásával; mint hatalmas palástot, úgy viseld magadon tündöklő fényességét. Egy ajtót pillantasz meg szívközpontod egyik falában. Ráébredsz, hogy ez az az ajtó, amelyen keresztül egyszer már átléptél a spirituális síkra, s amelyen a „Spirituális síkra vezető ajtó" felirat szerepel. Nyisd fel az ajtót, ha készen állsz az indulásra. Most már ismerősen köszön rád a káprázatos folyosó, s könnyedén haladsz rajta felfelé a végén várakozó fényözönbe. Ismerősként üdvözöl minden. Felérkezel, majd kilépsz a tágas, ragyogó és fényárban úszó spirituális síkra. Jó ötletnek tartanám egyik Spirituális Tanítódat szólítani, mert rendszerint igen sok hasznunkat vehetitek az efféle energiákkal dolgozó gyakorlatok során. Hívd fennszóval, vagy idézd meg gondolatban azt a Spirituális Tanítót, akivel szívesen dolgoznál együtt problémáid megoldásán, s képzeletben lásd, amint ez a Tanító közeledik az ösvényen, és üdvözlően int feléd. 

Energiaközvetítést fogunk végrehajtani. Szavakat kell biztosítanod tudatosságod minden pontja számára, melyek segítségével kifejezhetik magukat. Kérd meg lelkedet, hogy szólítsa a másik ember lelkét, akivel érintkezésbe kívánsz lépni. Látod, hogy lelked egyfajta vibrációt bocsát ki magából. E pillanatokban néhányan valóban hallhatják fülükben megszólalni a lélek hangját. Úgy tűnik, mintha egy nevet hallanál, ám valójában egy hangrezgés csendül fel. Tehát lelked nevének vibrációjával szólítja, tisztán csengő hangokkal hívja őt. Egy fenséges lény válaszol a hívó szóra. Természetesen a másik ember lelkét tisztelheted benne. Látod, amint egy tündöklő Fénytest siet végig az arany ösvényen, s egyenesen feléd tart, miként lelked tette az első találkozásotok alkalmával. 

Érzékeled, hogy a két lélek hangok és vibrációk segítségével kommunikál egymással. Párbeszédük hasonlóképpen zajlik, mint két kedves barát társalgása, akik talán már egy jó napja nem látták egymást. Üdvözlik egymást, s így beszélnek: „Mi történt veled tegnap óta?" A másik lélek talán így kiált fel: „Istenem! Kit hoztál magaddal?" Lelked talán ekként felel: „Ó az én személyi szintem megnyilvánulása. Igen büszke vagyok rá. Azért jött, hogy az egód szintjén felmerült kommunikációs nehézségeiről beszéljen veled." Azt hiszem, a beszélgetés eme pontján tanácsos volna bemutatkoznod, s közölnöd kellene a lélekkel a személyi szint nevét, akivel kapcsolatban gondjaid adódtak. A lélek több személyi szintű megnyilvánulással is rendelkezik a jelenben, tehát meghatározásodnak pontosnak kell lennie. 

Most pedig a lélek szintjének energiái segítségével számolj be az általad tapasztalt kellemetlenségekről, s tedd fel kérdéseidet. Ne feledd, ha nehézségeid támadnak az érintkezés során, csak annyit kell mondanod magadban: „lélek, kérlek segíts világosan és a lehető legmagasabb szinten megfogalmaznom az, igazságot!" Kívánságod kifejezésével nyomban megkapod a kért segítséget. Ez voltaképpen energiaközvetítés, semmi más. Lelked ismét hangokat és rezgéseket bocsát ki a másik lélek felé, ám ezúttal hangokat is használ, hogy te is megérthesd, miről van szó. Jórészt tisztában vagy azzal, hogy miről folyik a társalgás, minthogy előzőleg már beszámoltál a lelkednek arról, hogy mi hatott rád zavarólag az adott személlyel kapcsolatban. Azonkívül lelked már teljesen tisztában van a fennálló helyzettel, hiszen jól funkcionál közöttetek a kommunikációs kapcsolat. Lelked elbeszéli társának az egész történetet, s közli vele, hogy mire vagy kíváncsi, illetve hogy milyen változtatásokat szeretnél eszközölni. 

Az érintkezés során próbálj meg nagyon pontos lenni a problémás viszonyt meghatározó körülményeket illetően. Ha az a személy nem kapcsolódik kellőképpen a lelkéhez, lelke oly módon tekint cselekedeteire, mintha a távolból, látcsővel szemlélné az eseményeket. Az pedig nem ugyanaz, mintha odalenn tartózkodna, s személyi szintű megnyilvánulásának szemüvegén keresztül látná a helyzetet, miként teheti a te lelked a közöttetek feszülő erős köteléknek köszönhetően. Lelkednek nincs szüksége közvetítésre ahhoz, hogy tudatában legyen tetteidnek, és átélje érzéseidet. Ám előfordulhat, hogy az általad kiválasztott személyt veled ellentétben nem fűzik ilyen kifinomult szálak a magasabb szintekhez. Lehet, hogy az érthetőség kedvéért fel szeretnéd vázolni, hogy az adott személy viselkedése milyen hatást gyakorol rád, minthogy az összeköttetés révén képes vagy megvilágítani számára, hogy miként festenek a dolgok az ego síkján. Mindvégig ügyelned kell arra, hogy ne engedd magad visszacsúszni a személyiség szintjére. 

Most pedig látod, hogy a másik lélek beszélni kezd hozzád; az ő szemszögéből próbálja megvilágítani számodra az eseményeket, valamint a személyiség által átélt nehézségeket. Az egész folyamat nem más, mint az energiaközvetítést célzó gyakorlat. Ez a lélek energiarezgéseket irányít feléd, te pedig már tisztában vagy vele, hogy miként kell azokat szavakban kifejezni. Jó ha tudod, nem feltétlenül szükséges, hogy megértésed számára minden már az első érintkezést követően tökéletesen világossá váljék. Többször is elvégezheted ezt a gyakorlatot ugyanazzal a személlyel. Ne vedd túl komolyan, s ne aggódj túl sokat gondolataid kifejezése miatt. Egyszerűen csak használd azokat a szavakat, amelyeket megfelelőnek érzel. 

Ha problémák merülnek fel a másik lélek üzeneteinek befogadásával, hívd segítségül képzeletedet. Idézd fel a másik személy arcát, s vetítsd rá lelkének fénymezejére. Az arc felhelyezése igen kifejező lehet a számodra. Vajon mit akar közölni veled az a bizonyos arc és száj ? Ezúttal egy rendkívül egyszerű gyakorlatról van szó. Amint felviláglik benned némi megértés a másik lélek perspektíváját illetően, talán egy kéréssel szeretnél fordulni hozzá. Tudtál-e róla, hogy kívánságod is lehet? Megkérheted a másik ember lelkét, hogy segítsen a személyi síkon fennálló kommunikációs problémák elrendezésében. Ha az adott személy jó kapcsolatot épített ki lelkével, az képes lesz közvetlen hatást gyakorolni rá. Ha nem így áll a helyzet, a lélek azt is kész közölni veled, s tanácsokkal lát el arra vonatkozólag, hogy te magad miként kezelheted produktív módon az adott személyhez fűződő kapcsolatodat. Folytasd a gyakorlatot, és fogalmazd meg kérésedet. 

Miután ezzel elkészültél, megkérdezheted, hogy tehetsz-e valamit érte. Érdeklődhetsz iránta, hogy van-e valami, amit szeretne, ha elmondanál, illetve amiben segíthetnél személyi szintjének. Van-e valami üzenet a számára? Úgy találtam, hogy kapni és egyúttal adni fantasztikusan jó dolog az érintkezések során, azonkívül kielégítővé teszi a kommunikációs kapcsolatot is. Most pedig fejezd be a beszélgetést. Ha úgy érzed, még nem sikerült a probléma végére járnod, egy későbbi időpontban talán szeretnéd újra felvenni a kapcsolatot a másik személy lelkével. Néhány esetben, úgy vélem, számos találkozásra lesz majd szükség, amint kezditek egymást egyre jobban megérteni, és kezded felismerni azt, hogy te magad miként funkcionálsz e sajátos kapcsolaton belül. Azt javaslom, tedd fel magadnak a következő kérdést: „Mennyiben terhel engem a felelősség a kommunikációs kapcsolatban felmerülő nehézségekért?" Azt hiszem, helyénvaló volna lelked véleményét is kikérni arra vonatkozólag, hogy felelősségedet illetően milyen tényezőket kell figyelembe venned. Ha egy Spirituális Tanító is jelen van a megbeszélésen, ne habozz meghallgatni az ő álláspontját sem. Mielőtt a másik személy lelke távozna, megkérheted Tanítódat, hogy vessen némi fényt a még sötétségben maradt részletekre. Mindig hasznos egy kívülálló meglátásait is tekintetbe venni. 

Ha úgy érzed, a folyamat végére értél, búcsúzz el a másik személy lelkétől. Ne felejtsd el kifejezni háládat a neked tett szolgálataiért. Bizonyára a te lelked is szeretne búcsút venni tőle, s talán össze is ölelkeznek. Feltehetőleg téged is kellemes érzéssel töltene el, ha részt vennél a szeretetteljes istenhozzádban, s engednéd, hogy az igaz szeretet és tisztelet érzése hozzád is átáradjon, s tapasztalásod részét képezze. Ha így teszel, igaz valójában ismerheted meg a lélek szintjén szövődő kapcsolatok természetét. Azt hiszem, illendő volna köszönetet mondanod Spirituális Tanítódnak és lelkednek a folyamatban való közműködésükért és segítségükért. 

Azután a folyosón keresztül lelkeddel együtt visszatérsz szíved központjába. Ha igényt tartasz Tanítód további tanácsaira, úgy őt is kérd meg, hogy tartson veletek. Képzeletben lásd, amint beléptek a szívközpontba, és a terem valamely pontján kényelmesen elhelyezkedtek. Most kiváló alkalom kínálkozik arra, hogy a történteket megvitassátok, áttekintsétek. Meglehet, hogy mély felismerések világlanak fel benned, s nem csupán a másik személlyel, hanem magaddal és a Földön zajló kommunikáció természetével kapcsolatban is. Próbáld szavakba önteni ezeket a felismeréseket, s próbáld meghatározni, miként hasznosíthatnád őket a gyakorlatban is hétköznapjaid során. Ha ezzel elkészültél, érezd amint ellazulsz, s újra birtokba veszed fizikai testedet. Érezd, hogy egész lényed szívedben összpontosul, ugyanakkor kiterjed, és fejed tetejétől a lábad hegyéig betölti testedet. Erezd, hogy újra teljes mértékben jelen vagy a fizikai világban. Miközben így teszel, lassan engedj el minden fölös, a közvetítés során felgyülemlett energiát. Hagyd, hogy fejtetődről indulva vízesésként zuhogjon végig egész testeden, s a gyökércsakrán keresztül haladva, lábaidon végigzúdulva magába nyelje a Föld. Érezd, amint csodálatos arany patakokban csörgedezik alá a mélybe, egyenesen a Föld szívébe. Engedd, hogy fizikai tested minden benned rekedt fölös energiát az útjára engedjen. 

Ne feledkezz meg arról, hogy még mindig fényoszlopodban tartózkodsz, mely szorosra fűzi kötelékedet a Föld szívével. A lélek szintjén szerzett felismerések, az átélt szeretet még mindig benned ragyog, átárad a Földhöz, s rajta keresztül az egész emberiséghez. Ezáltal meglátásaid és növekedésed ereje mások életét is táplálja és gazdagabbá teszi. Mint mindig, most is érezd a Föld szelíd és szeretetteljes válaszreakcióját, s a felé irányított Fényért gyönyörűséges smaragdzöld-arany energiákkal fejezi ki háláját, melyek spirálként törnek felfelé fényoszlopod belsejében, elérik lábaidat, felkúsznak testeden, erősítik és táplálják lényedet. Igen magasrendű kommunikáció zajlik közted és a Föld között. E sajátos kapcsolat kialakítása révén mindkettőtök kibontakozásához hozzájárulsz. Most pedig lásd, hogy a Föld zöldarany energiája a testeden keresztülhatolva s fejtetődön kibukkanva felfelé árad fényoszlopod mentén, majd folyama a Forrás fehér fényességébe torkollik. A fehér és a zöldarany energiák összeolvadnak egymással. Figyeld, miként érintkezik egymással és bontakozik ki rajtad keresztül a Forrás és az Anyaföld. 

Minden kapcsolatok legszebbike mutatkozott meg előtted. Te magad vagy a médium, általad jöhet létre ez a csodálatos kapcsolat, és ezért mindannyian hálával és köszönettel tartozunk neked. Miközben önnön lényed kiteljesítésén fáradozol, a Föld és az emberiség és igen, még a Forrás is növekszik közreműködésed révén. Ezt a magasabb szinten zajló kommunikáció bámulatos eredményeként tarthatjuk számon. Kíséreld meg hétköznapjaid minden pillanatába belevarázsolni szépségét. Minden bizonnyal el fogsz ámulni az eredményen. Emberi kapcsolataid olyképpen alakulnak, miként mindig is szeretted volna, s többé nem okoznak sérüléseket benned. Ha a lélek szintjének energiáit mindennapi életed folyamába engeded áradni, rengeteg pozitív változást tapasztalsz majd életed minőségében.

Forrás: Vivamus és Barbara Burns: Spirituális csatorna


Aktuális tanfolyamok és oldások programja az alábbi linken megtekinthető:

2011. június 28., kedd

Az élet tündérmeséjeÖrülök neki mert a történetem a legnézettebb cikkek közé tartozik :) /Egy megdöbbentő igaz történet/ Mari-anna története magával ragadott, és gondolatokat ébresztett bennem. Mióta blokkjaim oldásra kerültek, semmi nem áll utamba. Nem szégyellem, előtte egy csődnek éreztem magam. Bár elég jó környezetben nőttem fel. A siker nem állt távol a családomtól, és egy pozitív önkép alakult ki bennem a fejlődésem során. Mégis a kamaszkori élmények, megaláztatások olyan mély nyomokat hagytak bennem, amitől bezártam teljesen. De miután megszületett bennem az elhatározás, semmi nem állt az utamba. Időmet, energiámat nem kímélve ugrottam neki a változásnak.

Sok ember csak sopánkodik, de tenni nem hajlandó. Így nehéz... Tudod, mikor azt mondják, bármit megtennék, hogy jobb legyen. Mikor meg felajánlod neki a segítséget, akkor meg azt mondja, nem ilyenre gondoltam. Hát akkor milyenre? Most akkor megteszünk mindent, vagy nem? Én megtettem. Ellavírozhattam volna, nem feltétlenül kellett volna a sok arculcsapást elviselnem, tök jól ellennék, mert a családom igencsak jól él. De én több akartam lenni. Megtalálni magam, megtalálni a párom, az életcélom, és hasznosnak érezni magam. A karrierem rövid időm belül megtaláltam. Elkezdtem üzletet építeni Pozsonyban, majd kimentem Párizsba, és már 5 országban dolgozom. Pedig megtehetném, hogy otthon lógatom a lábam. Nem a könnyebb utat választottam. Nem beültem 8 órára egy irodába, hanem minden nap megküzdve önmagammal, végigbőgve az éjszakákat mentem előre a célom felé. Mert volt egy álmom. Egy álmom, hogy annyi pénzt keressek, amiből adhatok a világnak. Nem hatalmas házra, autóra vágytam (bár az is meglett), hanem arra, hogy jobbá tegyem ezt a világot. Az én világomat. És hálás vagyok Vikinek, hogy segített nekem. Az oldások rengeteget segítettek. A lelkem kivirágzott. Bár üzletileg semmi közünk egymáshoz, egyfelé nézünk, egy célért harcolunk. A világ csodálatos. Vagyis az én világom az. Rengeteg ember vár még arra, hogy megfogjam a kezét. Annyira erős lettem, hogy néha azt érzem, a hegyeket elhordanám a hátamon. Megtaláltam a tökéletes küldetést, életcélt. Mivel ezt felvállaltam, az élet megjutalmazott, hónapok óta 7 jegyű a jövedelmem. Büszke vagyok magamra. Mertem önmagam megvalósítani. Higgyétek el, mindenkinek ott a lehetőség. Nem feladni kell, hanem menni előre. Jószándékkal közelítem az embereket, mindenkiben próbálom a legjobbakat meglátni, hiszen ez az, ami működik. Ettől szép a világom. Az elmúlt évben számtalan ország kultúráját ismertem meg, és azt látom, hogy az emberek mindenhol egyformák. Mindenhol jók. Engem csak jó emberekkel hoz össze a sors. Boldog vagyok, elégedett, hogy azt az életet élhetem, amit megálmodtam kislánykoromban. De keményen, nagyon keményem megküzdöttem érte. Mert volt egy álmom.
A gondolkodásom és a blokkjaim feloldása sodort mindig a megfelelő helyre. És amiért a leghálásabb vagyok ennek az oldalnak és létrehozójának, az az, hogy itt ismertem meg életem párját, nem is olyan régen. Elárulok egy titkot: nemsokára összeházasodunk. :o) Az én életem egy gyönyörű tündérmese, és hiszem, hogy a Tied is az, csupán fel kell fedezned a saját történeted. Merj nagyon álmodni, és tégy érte, még akkor is, ha húz, ha fáj, ha azt érzed, belerokkansz. Mert ha van egy álmod, akkor megvannak az eszközök is a megvalósításhoz. Olyan életcélt válassz, ami az emberiség javát szolgálja. Én tudom, hogy azért kaptam meg mindent rövid idő alatt, mert egy olyan nemes cél szolgálatába álltam, ami emberek millióinak életét teszi jobbá, szebbé, boldogabbá. Segítettünk az iszapkatasztrófánál, ott voltam személyesen, a Haiti katasztrófánál, az Egyesült Államokban a hurrikán területein. És élvezem. Attól függetlenül, hogy ez nagyon fájdalmas. Egy érzékeny női lélek vagyok. De amikor látom a remény csillogását emberek szemében, mikor megfogom a kezüket, minden nehézségem és minden fájdalmas érzésem felcserélem boldogságra. Ilyenkor mondom azt, hogy megérte. Engem ezek az érzések éltetnek. És tudom, hogy azért kaptam meg mindent az élettől, mert egy ilyen célnak szenteltem magam. Egy magas cél érdekében élek. S mivel ezen az oldalon megvan az a fejlődés, amit emberek csak a nyomoruk által élhetnek meg, nincs szükségem se betegségekre, se csődre. Megtanulom a leckét, fejlődöm. Az emberek a kényelmi zónát nem hagyják el, azért nem tudnak pénzt keresni, azért bénák érzelmileg. De választhatsz más utat. Fejlődhetsz másként, ahogyan én is tettem.
Merd felvállalni önmagad, merj a világ szolgálatába állni, küzdd le a blokkjaid, és éld az az életet, amit megálmodtál magadnak! Niki, 29


Aktuális oldások programja az alábbi linken megtekinthető:

http://elozoeletek.blogspot.hu/2011/12/karmaoldas-idopontok.html

Felszabadítani a lelket...


Engedd meg hogy én is elmondjam tapasztalataim. Még nem olyan rég 2 hete voltam oldáson és még nem sok változás történt de azt gondoltam megosztanám ezt is ha nem baj. Nagyon örülök hogy ott lehettem és megismertelek benneteket. Sokmindenre rájöttem azóta. Tudatosult bennem, hogy lehet hogy azért is nem tudtam eddig megélni a szerelmet, mert régi kötelékek láncoltak a múlthoz. Ezeket sikerült eloldozni mert azóta valami megváltozott bennem. Sokkal optimistábban szemlélem a jövőt, az érzéseim teljesen megváltoztak. Mintha kivirágzott volna a lelkem. 6 év szenvedés után végre ki tudtam mondani a férjemnek, hogy el akarok válni. Azon viszont csodálkoztam, hogy most nem erőszakoskodott és zsarolt, egyszerűen beleegyezett. Nagyon hatékonynak éreztem az oldásokat. Nekem egy olyan előző életem jött elő, ahol valami egzotikus helyen éltem, a párom a mostani férjem volt és nem tudtam megszabadulni tőle, mert egyfolytában birtokolt, bántott. Így volt ez a mostani életben is. Eddig akármennyire akartam, nem tudtam elválni tőle. Ezért örülök most ennyire. A másik érdekesség az hogy múlt héten kedden megismerkedtem egy férfival aki elkérte a telefonszámomat. Nem vagyok benne biztos hogy megjött az igazi de már évek óta nem történt ilyen velem és ez nekem nagy dolog. De lehet hogy a kötelékoldás miatt magamnak köszönhetem mert megengedtem hogy ilyen történjen. Még nem tudom lesz e valami folytatása de érzem hogy beindultak a dolgok. Mindent nagyon köszönöm. A továbbiakról is beszámolok majd. Üdvözöl Márti Szlovákiából


Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető:

http://elozoeletek.blogspot.hu/2011/12/karmaoldas-idopontok.html

2011. június 12., vasárnap

Lelkem felszabadítása a szenvedések alólSziasztok! Én 2 dolog miatt akartam oldásra menni. Az első az volt, hogy semmihez nincs kitartásom, néha azt érzem, mintha egy gyufásdobozban élnék, valahogy nincs motivációm. A másik problémám az volt, hogy néha zabálási kényszerem van, szinte remegek az ételért. Ez elég nagy gondokat tud okozni. 

Voltam családi karmaoldáson és személyes karmaoldáson, ahol a kisebbségi érzést oldottuk. Utána jött a többi is. Először meglepődtem, mert olyan életet láttam, ahol férfi voltam és egy sötét cellában ücsörögtem bebörtönözve. Rothadó szalmával és szeméttel borított padlón ücsörögtem, a hátam a falnak támasztottam, oda voltam lácolva. Bár némi terem így is lett volna a mozgásra. Azért zártak be ide, mert kenyeret loptam éhező családomnak. 

Úgy oldoztam fel magam, hogy a meditációban kinyitottam az ajtót, leoldoztam a rácsokat, és kiszabadítottam magam. A könnyűség és a béke csodálatos érzése öntött el. 

Amikor visszatértem a testembe, nem bírtam egyhelyben megmaradni, fel-alá mászkáltam a szobában. Megéreztem a szabadság csodáját. Azóta sokkal mozgékonyabb vagyok, nem érzem a visszahúzó erőt, végre befejeztem a jogsimat, és az anyagi dolgaim is kezdenek helyreállni. S mivel megtudtam, hogy ott szinte éhen halt a család és én is, és ez volt az oka az evési kényszeremnek, szép lassan elmúlt az is. Én nagyon hálás vagyok érte. Még van bőven feladat, ami megoldásra vár, nem hagyom abba a fejlődést. (Zita, 29)


Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető:

http://elozoeletek.blogspot.hu/2011/12/karmaoldas-idopontok.html

2011. június 4., szombat

Az áldozat


A legutóbbi oldáson egy olyan életem jött fel, ami kissé fájdalmas volt, de rengeteg dolgot megértettem általa. Azt láttam, hogy egy szikla tetején állok, egy csecsemő van a kezemben, egy fiúgyermek, akit feláldozni készülök. Mögöttem egy nő sírt, de engem senki és semmi nem érdekelt. Önző módon vetettem véget a gyermekem életének, mert azt hittem, ezzel megmenthetem az édesanyám életét, aki nagyon beteg volt. Nem tudom, hogy ezt valami vallás vagy valami más tanította velem, de azt éreztem, fel kell áldozni a gyermek lelkét, hogy megmenthessem az édesanyámét. Azt gondoltam, hogy a gyermek lelke majd átszáll abba a testbe és megmenti azt. Abban az életben a feleségemet most is ismerem. Elég sokat ártott nekem és bántott ebben az életemben. A gyermek, akit feláldoztam, a párom jelen életemben. S mivel ott egy fiúgyermeket áldoztam fel, ez olyan lelkiismeretfurdalást tett belém, hogy ebben az életemben egy fiúgyermeket sem tudtam kihordani, több vetélésem is volt /3 lányom van/. Ledöbbentem, amikor megértettem az egészet. Rengeteg dolog a helyére került. Ezért érdemes az embernek folyamatosan tisztítania magát... /Marcsi/


Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető:

http://elozoeletek.blogspot.hu/2011/12/karmaoldas-idopontok.html